WELKOM


Training...maar dan anders!

U streeft met uw bedrijf naar continuïteit en gezonde groei. De afgelopen tijd heeft laten zien dat dit niet altijd vanzelfsprekend gaat. Oude manieren, die garant stonden voor succes, blijken ineens niet meer zo goed te werken. De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller (lijkt het), waardoor het steeds lastiger wordt hierop adequaat te reageren en anticiperen.

Dit vraagt om nieuwe competenties van uw medewerkers;
Inspirerend leiderschap, flexibiliteit, creativiteit, improvisatievermogen, pro-actief kansen creëren, verantwoordelijkheid, loslaten van de dingen en manieren die niet langer een functie hebben, teamwork, authenticiteit, lef, humor, plezier, talent ontwikkelen...
De innovatieve 'Playful Learning' trainingsmethodieken die SteenTrain hanteert zijn zeer geschikt voor het werken aan bovenstaande competenties.
Veel plezier op deze website!


Spreker Annemarie Steen

Speelse leerprogramma's