Playful Learning

In an hour of play, you learn more about a person than in a year of conversation. (Plato)

Gedragsverandering ontstaat zelden uit het louter aanreiken van kennis en trainen op vaardigheden. Er is in eerste instantie inzicht nodig in de huidige situatie en het eigen gedrag om van daaruit te willen veranderen. Dit inzicht is zeer goed te bereiken door mensen te laten reflecteren op een 'bijzondere' ervaring.  

SteenTrain ontwerpt en faciliteert om deze reden (speelse) ervaringen die in eerste instantie ver van de dagelijkse werkelijkheid af lijken te staan. Later blijken deze ervaringen in de reflectiefase juist heel veel inzicht op te leveren over de dagelijkse werkelijkheid en het eigen gedrag. Daarna kan er veel resultaatgerichter gewerkt worden aan vaardigheden, die in de praktijk van de deelnemer thuishoren.