Artikelen

"Branding Fun; The rise of playfulness at work", artikel van Annemarie Steen gepubliceerd in internationaal online magazine www.sparksheet.com, juni 2012"Annemarie Steen over de noodzaak tot improviseren", door Walter van Hulst, verschenen in Slow Management nr. 18, november 2011."Easier Done than Said" Artikel verschenen in Goeie Zaken, november 2011. Indien u interesse heeft in het gehele artikel, zal ik het u toezenden per mail.