Werkwijze


Stap 1: Kennismaken. U maakt een afspraak voor een eerste vrijblijvend inspiratiegesprek en deelt uw doelstelling.

Stap 2: Plan. Afhankelijk van uw doelstelling en uitgangssituatie worden eenvoudige theoretische kaders, ervaringsleeroefeningen, technieken en oefeningen uit improvisatietheater, kennisoverdracht, trainen op vaardigheden, discussie en actieplannen gecombineerd tot een resultaatgericht programma.

Stap 3: Uitvoering. Een reis met SteenTrain is altijd afwisselend, interactief, leerzaam, doelgericht en fun.

Stap 4: Borging. SteenTrain is in al deze situaties uw ervaren reisbegeleider en adviseert op borging van het geleerde in uw dagelijkse praktijk.